duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 16700 ha
Intravilan: 2700 ha
Extravilan: 14000 ha
Populatie: 10200
Gospodarii: 3250
Nr. locuinte: 3100
Nr. gradinite: 8
Nr. scoli: 3
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Mihail Kogălniceanu, Piatra, Palazu Mic, Grup Social Sibiora, Gup Social Ceres
Asezarea geografica:
Comuna Mihail Kogălniceanu , ca unitate administrativ teritorială a judeţului Constanţa a fost înfiinţată prin Legea nr. 2 din 20 decembrie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România şi este formată din următoarele sate: Mihail Kogălniceanu (reşedinţă), Plazu Mic şi Piatra, precum şi din comunităţile care locuiesc în Grupul Social Sibioara şi Grupul Social Ceres
Comuna Mihail Kogălniceanu, unitate administrativ-teritorială de rangul IV este situată în partea de sud-est a României, pe platforma Podişului Dobrogei Centrale, versatul estic al Văii Medgidiei, zonă tipică de câmpie
Comuna se află la o distanţă de 26 km  de Municipiul Constanţa şi se învecinează cu următoarele localităţi: Lumina şi Corbu la est, Castelu, Cuza Vodă, Nicolae Bălcescu la vest, Târguşor şi Cogealac la nord, Ovidiu şi Lumina la sud.
Încadrarea în teritoriul României ca distanţe faţă de alte localităţi de mare importanţă este următoarea: Municipiul Constanţa 26 km, Municipiul Bucureşti 226 km, Municipiul Tulcea 110 km.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Servicii
Comerţ
Mici întreprinzători
Activitati economice principale:
Creşterea şi comercializarea animalelor
Cultivarea terenului agricol
Comerţ cu cereale
Comerţ divers
Construcţii
Obiective turistice:
Rezervaţii naturale: Pădurea Sitormanului şi Dealurile Sitormanului, cu un ecosistem de stepă, floră şi faună de influenţă mediteraneană, Dealurile cu bujori de stepă şi brânduşe, Peştera de Cristal cu râu subteran, Lacul Taşaul (parţial), Râul Casimcea, Pârâul Agigabul Valori culturale:
Aşezările neolitice de la Sitorman, Vicus-ul roman de la Sitorman (aparţin culturilor Hamangia şi Gumelniţa)-Piatra,
Vicus-ul roman de la Sitorman (mine)-Piatra,
Emorianul de la "Ratarie" (pe ţărmul de est al Lacului Taşaul)-Piatra,
Biserica catolică (ridicată în anul 1897 în stil gotic, monument de o valoare istorică deosebită)-Mihail Kogălniceanu,
Biserica ortodoxă (ridicată în anul 1934 - stil bizantin)-Mihail Kogălniceanu,
Muzeul etnografic român - Mihail Kogălniceanu,
Monumentul eroilor (curtea Primăriei),
Sistemul de apeducte - Piatra,
Creaţiile Eoliene de pe Dealul Sitormanului - Plazu Mic,
Biserica ortodoxă - Piatra,
Geamie - Piatra,
Cimitirul musulman - Piatra,
Cimitirul musulman - Mihail Kogălniceanu,
Geamie - Mihail Kogălniceanu,
Monumentul infanteriştilor
Evenimente locale:
Ziua comunei - 8 noiembrie
Ziua Uniunii Europene - 9 mai sunt desfăşurate diverse activităţi de către elevii şi cadrele didactice ale Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu
Obiceiuri locale:
Botezul cailor - 6 ianuarie de Sfânta Sărbătoare a Bobotezei
Lupte tătăreşti-Kureş - în fiecare an în luna iunie
Anual au loc expoziţii culinare de prelucrare a produselor lactate, dar şi activităţi de prezentare a produselor obţinute din prelucrarea lânii, organizate la muzeul cu specific aromân Gheorghe Celeea de către Fundaţia Culturală Muşeata Armână
Facilitati oferite investitorilor:
Promtitudine în efectuarea demersurilor pentru punerea în aplicare a proiectelor prezentate
Închiriere terenuri în intavilan şi extravilan
Forţă de muncă calificată şi necalificată
Comuna Mihail Kogălniceanu face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanţa", alături de Municipiul Constanţa, cinci alte oraşe: Eforie, Mulfatlar, Ovidiu, Techirghiol, şi opt comune: Agigea, Corbu, Cumpăna, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Poarta Albă, Tuzla şi Valu lui Traian. De asemenea comuna Mhail Kogălniceanu este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Dobrogea" alături de 50 de comune şi 10 oraşe din judeţul Constanţa.
Zone verzi şi de recreere
Spaţiul verde este o categorie funcţională din cadrul localităţii şi se caracterizează prin:
- existenţa unui cadru vegetal natural, perdele forestiere, administrate de Romsilva
- existenţa unui cadru constituit cuprinzând amenajări şi dotări corespunzătoare unor activităţi recreative sau cultural educative, sportive ale populaţiei în aer liber
În localitate se află un parc, amplasat în zona pădurii, în suprafaţă de 3,2 ha numit Parcul Central Mihail Kogălniceanu. Parcul este amenajat cu terenuri de joacă pentru copii, plantaţii de arbori, arbuşti ornamentali şi flori.
Totodată în zona blocurilor există un singur teren de joacă pentru copii cu o suprafaţă de 800 mp
Proiecte de investitii:
Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri în localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
Modernizare drumuri agricole şi de exploataţie comuna Mihail Kogălniceanu
Modernizare drumuri comuna Mihail Kogălniceanu, satele Piatra şi Palazu Mic şi a unor cartiere nou înfiinţate
Construire staţie de epurare
Reabilitare şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare Mihail Kogălniceanu.